naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
obecní úřad
historie obce
naše obec
zastupitelstvo
dokumenty
kultura, sport
důležité odkazy
fotogalerie
základní škola
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Paravýsadek BARIUM

Paravýsadek BARIUM

hřiště

hřiště
 

kultura, sport - Sraz rodáků


Sraz rodáků po 5ti letech 
Kulturní událost roku 10.9.2005 

Tento den proběhlo v obci Synkov-Slemeno několik významných akcí najednou. Po pěti letech se uskutečnil sraz rodáků, otevíralo se nové multifunkční sportoviště ve Slemeně a světila se obecní vlajka.

Akce se zúčastnilo cca 300 rodáků a dalších přátel obce, starostové okolních obcí a měst a představitelé různých sdružení obcí, ve kterých je naše obec členem a díky nimž jsme získali nejednu dotaci. Každý dostal něco na památku – v tašce se znakem obce perníkové srdce a pohledy místních částí Synkov a Slemeno.

Po slavnostním přivítání starostou obce p. Vítězslavem Kapčukem se veškeré dění přesunulo do Slemena. Zde bylo otevřeno nové multifunkční sportoviště, které bude sloužit místním občanům i další veřejnosti na sporty, jako jsou tenis, fotbal, volejbal, nohejbal a streetball. Exhibiční fotbalové utkání za fandění všech, kteří se na otevření hřiště přišli podívat, sehrála místní mládež s výběrem dorostu z okolních obcí. 

Poté se všichni vydali ke kapli sv. Josefa ve Slemeně, kde byla častolovickým farářem vysvěcena obecní vlajka. U této příležitosti pronesl pan farář ke shromáždění malý proslov a uvnitř kaple sloužil malou mši. S již posvěceným praporem se vydalo procesí v čele s panem Václavem Zemanem ze Slemena, jenž prapor nesl, k pohostinství v Synkově, zde byla vlajka za zvuků fanfár slavnostně vyvěšena.

Následoval oběd a prohlídky obce ať už mikrobusem nebo v kočáře taženým koňmi, ten si užívaly hlavně děti. Odpolední program pokračoval vystoupením dětí místní mateřské a základní školy, které předvedly několik tanečních vystoupení. Hned po nich vystoupil s malým představením zdejší ochotnický spolek Májovka, který zahrál scénky týkající se obecního dění. Takže přítomní uviděli, jak to vypadá, když do obce přijdou noví občané, jak se křtí ti nově narození v místní kapli, jak to taky může vypadat ve zdejší škole, co asi dělali zaměstnanci dnes již neexistujícího JZD a existujících ovocných sadů. A nakonec jsme s Májovkou zavzpomínali na spartakiádu.

Celodenní program se již téměř naplnil, proběhlo ještě několik soutěží v pojídání koláčů na čas a pak už chybělo jen pobavit se na taneční zábavě, která trvala až do ranních hodin.

Obec Synkov-Slemeno děkuje všem, kteří se podíleli na tomto dni ať organizačně či tím, že se zúčastnili. 


 

úřední e-deska

Obecní zpravodaj SYSLOJED

spolek Májovka

spolek Májovka

nové fotografie

Rekonstrukce komunikace II. etapa

V. gulášové soutěžení

Dětská olympiáda

Setkání rodáků
a kácení máje

Čarodějnické rojení
Čarodějnické rojení
Veselé velikonoce
Veselé velikonoce
Májovka poprvé vystoupila mimo obec
Májovka poprvé vystoupila mimo obec
Kluziště
Kluziště
o.s. ZA VENKOV 2009
o.s. ZA VENKOV 2009
Vítání občánků
Vítání občánků
Dušičková noc
Dušičková noc
Oslavy 220 let školství
Oslavy 220 let školství
IV. gulášové soutěžení
Guláše
Letní dětský tábor
Letní dětský tábor
Dětská olympiáda
Dětská olympiáda
Kácení máje
Kácení máje
Čarodějnické rojení
Čarodějnické rojení 2009
Babský bál
Babský bál
Dětský karneval
Dětský karneval
Akce 2008
Akce 2008
Návštěva velvyslance Indické republiky
Návštěva velvyslance Indické republiky
Kácení máje
Kácení máje
Otevření dětského hřiště a III. gulášové soutěžení
Otevření dětského hřiště a III. gulášové soutěžení