naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
obecní úřad
historie obce
naše obec
zastupitelstvo
dokumenty
kultura, sport
důležité odkazy
fotogalerie
základní škola
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Paravýsadek BARIUM

Paravýsadek BARIUM

hřiště

hřiště
 

kultura, sport - Rekonstrukce kaple


Dne 27.12.2003 proběhne znovuvysvěcení obecní kaple sv. Josefa ve Slemeně. Kaple byla opravena nákladem 450 tis. Kč. Původní rozpočet na opravy byl plánován ve výši 200 tis. Kč. Na tuto částku byla získána dotace ve výši 120 tis. Kč z Programu obnovy vesnice. Po postavení lešení bylo obhlídkou zjištěno velmi závažné poškození střešní krytiny, se kterým se v návrhu a ani rozpočtu oprav nepočítalo. Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravu střechy rozpočet navýšit z vlastních prostředku.

Měli bychom poděkovat firmě stavební Hakuma z Rychnova nad Kněžnou, která se opravy zhostila i pres neočekávané problémy. Dále firmě Kubíček za zajištěni kvalitní malby jak v interiéru kaple tak i venkovní fasády a v neposlední řadě klempíři panu Klapalovi, který s nevšední ochotou věnoval svůj čas a um na rekonstrukci střešní krytiny. Samozřejmě velký dík patří všem, kteří se podíleli na úklidu a přípravě kaple do stavu vhodného ke znovuvysvecení. Jejich jména zde nebudu vypisovat neboť by tento seznam byl poměrně dlouhý a mohl bych nechtěně na někoho zapomenout.

Něco z historie, 
Kaple sv. Josefa byla postavena v r. 1885. Na její výstavbu odkázal rolník Josef Novák 300 zl. jako základ na výstavbu kaple splatný, až se začne stavět.

Tehdejší starosta pan Václav Bartoš navrhl obecnímu zastupitelstvu aby se začalo se stavbou kaple zároveň s realizací přístavby druhé učebny ve škole. 
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.2. 1885 přijalo závazek, že bude kapli na věcné časy v dobrém stavu udržovali. 26.5.1885 začala výstavba. Plány dělal a na stavbu dohlížel rychnovský stavitel pan J. Hányš. Na financování výstavby byl založen fond jehož základem byl páne Novákuv odkaz. Dále byla vykonána sbírka mezi občany , která vynesla 317 zl.90 kr. Obecní výbor věnoval nájem z honitby za roky 1885-88 po 10 zl. ročně. Zbytek vypůjčil starosta od tehdejšího správce Dusilova statku pana J. Voborníka.

V r. 1903 byla kaple opravena zvěnčí i uvnitř nákladem 200 zl. Za I sv.války byl zvonek kaple zrekvírován a po válce byl pořízen nový. Poslední bohoslužby se zde konaly na konci 80 let minulého století. V posledních 10 letech se v kapli žádné pravidelné mše nekonaly a stav kaple začínal být alarmující.


 

úřední e-deska

Obecní zpravodaj SYSLOJED

spolek Májovka

spolek Májovka

nové fotografie

Rekonstrukce komunikace II. etapa

V. gulášové soutěžení

Dětská olympiáda

Setkání rodáků
a kácení máje

Čarodějnické rojení
Čarodějnické rojení
Veselé velikonoce
Veselé velikonoce
Májovka poprvé vystoupila mimo obec
Májovka poprvé vystoupila mimo obec
Kluziště
Kluziště
o.s. ZA VENKOV 2009
o.s. ZA VENKOV 2009
Vítání občánků
Vítání občánků
Dušičková noc
Dušičková noc
Oslavy 220 let školství
Oslavy 220 let školství
IV. gulášové soutěžení
Guláše
Letní dětský tábor
Letní dětský tábor
Dětská olympiáda
Dětská olympiáda
Kácení máje
Kácení máje
Čarodějnické rojení
Čarodějnické rojení 2009
Babský bál
Babský bál
Dětský karneval
Dětský karneval
Akce 2008
Akce 2008
Návštěva velvyslance Indické republiky
Návštěva velvyslance Indické republiky
Kácení máje
Kácení máje
Otevření dětského hřiště a III. gulášové soutěžení
Otevření dětského hřiště a III. gulášové soutěžení