Harmonogram svozu odpadů 2021

(převzato z www stránek ZDE)

Směsný odpad
Od 1.2.2021 každé sudý týden v pondělí.

Týden 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Plastový odpad
Svozový den pátek.

Týden 11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Nebezpečný odpad a vyřazená elektrozařízení
Mobilní svoz na určených stanovištích v Synkově u hospody, ve Slemeně u kapličky a na Jedlině u zámečku.

ve dnech 20.3.2021 a 2.10.2021