Historie obce

Obě tehdy samostatné obce vznikly ve stejném období, tj. 2. pol. 13. století.  První historická zmínka o Synkově jest ze dne 19. listopadu r. 1352 v latinské listině v Kostelci n. Orl. vydané. Jindřich a Vaněk, synové Mikuláše z Potštejna, vyznávají, že jejich ovdovělá matka Alžběta koupila od Mikuláše z Dohalic rychtu jim poddanou v Kostelci, ke které patřily Synkov, Doudleby, Rybná, Dlouhá Lhota se Lhotou Menší, Koryta, Kozodry a Stradyně.

První historický záznam o tehdy samostatné obci Slemeno se datuje k roku 1367, kdy první zpráva zmiňující Slemeno mluví o Chotěboři Slemenském, kaplanu při kapli sv. Václava v Kostelci nad Orlicí, jenž umírá  roku 1371. Obec má historické informace  o všech třech místních částech, tj. Synkovu, Slemeně a Jedlině, a to díky rodákovi Václavu Novákovi, který r. 1948 vydal díky slemenské kampeličce publikaci Pod ochranou českobratrské borovice, jež rozebírá historií částí Slemeno a Jedlina. Ručně sepsal, ale knižně nevydal také dějiny Synkova.

Synkov a Slemeno disponovaly vlastními pečetěmi. V případě Synkova se jednalo o kulatou pečeť, kde stály na trávníku proti sobě dvě lidské postavy v prostém šatě a kde z trávníku vyrůstaly tři luční květy na stoncích. Obě postavy byly jakoby v pohybu – k sobě nakročené. Ústní interpretace pamětníků vykládá popsaný obraz jako dva skotačící synky, tedy jako tzv. mluvící znamení, jež svým obrazem odkazuje na název obce. Květy byly symbolem venkovské krajiny. Slemeno mělo také kulatou pečeť, na které byl vykreslen obilný snop, symbol zemědělského charakteru obce.

Z obou pečetí se vycházelo při tvorbě obecního znaku a praporu. Ten byl schválen obecním zastupitelstvem dne 29.6.2004. Popis znaku zní: V modro-červeně polceném štítě vpravo tři květy pod sebou, vlevo vyniká půl obilného snopu provázeného vlevo vztyčenou borovou šiškou, vše zlaté.

V oblasti Podorlicka bylo poměrně silné protestantské hnutí, což mimo jiné dokazuje památné místo v k.ú. Slemeno zvané Bratrská borovice. Je to místo, kde se pořádaly sněmy českých Bratří a kde se údajně v r. 1467 odtrhla od ostatních církví Jednota Bratrská. Dle pověsti se zde loučil Jan Ámos Komenský při odchodu do exilu. Dnes zde najdete torzo staré borovice prý až pět století staré. Odkaz na toto památné místo najdete taktéž v pečeti obce (borová šiška).

K roku 1848 náleží obec Slemeno k panství rychnovskému a černíkovskému a Synkov k panství častolovickému. Od roku 1849 do roku 1960 je Slemeno samostatnou obcí, do roku 1972 je částí obce Synkov. V letech 1972-1990 je částí města Rychnov nad Kněžnou. Synkov je taktéž od r. 1849 do r. 1972 obcí samostatnou a od r. 1972 do osamostatnění v r. 1990 je součástí Rychnova nad Kněžnou.

Svou strukturou byly tyto obce vždy obcemi příměstského typu s převažující zemědělskou výrobou a drobnými řemesly, které se zemědělstvím souvisely.

Další historické údaje:
1789 – vznikla v obci Slemeno základní škola (č.p. 16)
1878 – vysvěcena nová škola, která dodnes sídlí ve Slemeně č.p. 36
1879 – z rozhodnutí OZ Synkova i Slemena stavěna nová silnice (materiál štěrk, opuka)
1885 – vysvěcena kaple sv. Josefa ve Slemeně
1919 – vznikla vlaková zastávka Synkov
1936 – vznikla vlaková zastávka Slemeno