Zastupitelstvo

starosta
Mgr. Stanislav Pantůček

místostarosta
Jaroslav Štefek

zastupitelé
Milan Koblása
Josef Šíla
Jan Bronek
Jiří Málek
Tomáš Ruffer, Ing.
Romana Šimečková, Ing.
Michal Říčař