Akce

Zde se návštěvník webu dozví o přípravovaných kulturních
a sportovních akcích obce a spolků.

Z důvodu pandemie všechny akce
zrušeny nebo odloženy na neurčito.

PLÁN AKCÍ pro veřejnost sdružení „ZA VENKOV“, z. s. ROK 2020

čtvrtek 30. dubna PEČENÍ PŘI PÁLENÍ ČARODĚJNIC
od 17:00 hod. (na hřišti ve Slemeně)
Pečená kolena a kuřecí čtvrtky z chlebové pece, čarodějnické pařátky a kouzelný lektvar

sobota 30. května PEČENÍ U PŘÍLEŽITOSTI KÁCENÍ MÁJE
(areál multifunkčního sportoviště ve Slemeně)
Chléb a buchty z chlebové pece

sobota 27. června PEČENÍ CHLEBA v chlebové peci

sobota 25. července PEČENÍ CHLEBA v chlebové peci

sobota 5. září PEČENÍ CHLEBA v chlebové peci
Chléb a buchty z chlebové pece

sobota 26. září DRAKIÁDA (na hřišti ve Slemeně)

neděle 29. listopadu ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
(pořádá sdružení „ZA VENKOV“, z. s. společně se ZŠ a MŠ)