Sběrný dvůr

Vážení občané obce,
obec Synkov-Slemeno uzavřela smlouvu o převzetí a uložení odpadu s firmou TS RK s.r.o. (Technické služby Rychnov n. Kněžnou – sběrný dvůr u čistírny odpadních vod).
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ ???

Nemusíte čekat na velkoobjemové kontejnery a svoz elektrozařízení. Na sběrný dvůr k Rychnovu nad Kněžnou můžete odvážet objemný a další odpad (viz. níže). Funguje to stejně, jak víte, že to probíhá u občanů Rychnova. Prokážete se občanským průkazem a tam od vás odpad bezplatně převezmou. Náklady za uložení objemného a směsného odpadu budou účtovány naší obci, TS povedou evidenci.
Pokud se toto osvědčí, může to nahradit svoz přes velkoobjemové kontejnery.
Svoz nebezpečných odpadů a vyřazených elektrozařízení firmou EKOLA bude 2x ročně probíhat i nadále. Pokud se vám ale např. s rozbitou TV nebude chtít čekat až do jara nebo do podzimu, můžete ji odvézt hned na sběrný dvůr.

Co lze odvézt na sběrný dvůr ?
* objemný odpad (koberce, linoleum, vinyl, nábytek, matrace, nefunkční zahradní technika …)
* elektrozařízení, elektrošrot, baterie v rámci zpětného odběru
* použité oblečení, textil, obuv, kabelky a hračky

Co nelze odvézt ?!!!!
* stavební odpad
* nebezpečný odpad
* bioodpad
* tříděný a směsný odpad (SKO, plast, sklo, papír, kovy, pro které máte vy nebo obec nádoby v místě)

Pamatujte však, že odpad, který nevznikne, obci nejvíc pomůže. I objemný odpad se totiž započítává do roční tonáže obce (připomínáme, že letos nesmíme překročit 200 kg na občana).

OÚ Synkov-Slemeno