Podpora kulturní a spolkové činnosti v obci Synkov-Slemeno

Projekt PODPORA KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBCI SYNKOV – SLEMENO je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

V období leden – duben 2024 Obec Synkov-Slemeno realizovala projekt „Podpora kulturní a spolkové činnosti v obci Synkov-Slemeno“, reg. č. 23/007/19210/452/010/001571 za podpory Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Projekt obsahoval realizaci stavební části (rekonstrukce společenského sálu) a nákup vybavení pro kulturní a spolkovou činnost.