Motivační dopis odpady

Vážení občané,
v minulých dnech jste obdrželi informace k systému svozu a shromažďování komunálního odpadu v obci Synkov-Slemeno, který bude platný od 1.1.2021.
Jak bylo uvedeno, cílem je změnit poměr mezi směsným (popelnice a velkobjemové kontejnery) a využitelným vytříděným odpadem (plast, nápojové kartony, papír, sklo, kovy, bioodpad a dřevo, jedlé oleje a tuky, ošacení) .
Dále jde o to, aby uvedený využitelný vytříděný odpad a ostatní tříděný odpad (nebezpečný, elektro, stavební odpad, objemný) nekončil v popelnici.
Pokud se zákon o odpadech neschválí do konce roku jinak, od 1.1.2021 a každý následný rok se zvyšuje poplatek za skládkování (viz. tabulka):

Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 Rok 2029 2030 a dále
800 Kč 900 Kč 1000 Kč 1250 Kč 1500 Kč 1600 Kč 1700 Kč 1800 Kč 1850 Kč 1850 Kč

Dnes tedy platíme 500 Kč za 1 tunu, od r. 2021 800 Kč. Zvyšující se skládkovací poplatek platí v případě, že nebudeme splňovat stanovený poměr mezi využitelnou vytříděnou a celkovou vyvezenou tonáží, příp. jiné podmínky. Můžeme mít ale poplatek 500 Kč, když podmínky splníme.
V r. 2019 se v naší obci vytřídilo necelých 22 % z celkového množství odpadů, což by při zachování současného stavu znamenalo pro naši obec do budoucna zvyšující se finanční zatížení !!!
Změna zákona o odpadech si dává za cíl do r. 2025 vytřídit 60 %. Obecně se tvrdí, že vytřídit lze až 80 % vzniklého odpadu.
Ano, jde o to, aby odpad nekončil na skládce, tzn. v popelnicích.

O co jde v naší obci ?
V roce 2021 získáme přehled. Změní se systém svozu a shromažďování komunálního odpadu, který nám díky očipování popelnic dá informaci o tom, kolik každé č.p. produkuje odpadu. A od r. 2022 se bude místo místního poplatku, který je solidární, vybírat platba, která zohlední vaši produkci směsného odpadu. Někdo si může říct, tak co, tak si to zaplatím. Ale při takových myšlenkách berte v potaz, že pravděpodobně obci „zavaříte“ v tom, že nebudeme plnit podmínky vytříděnosti a skládkovací poplatek se proto bude zvyšovat. Ano, pokud nebudou všichni táhnout za jeden provaz, těžko dosáhneme požadovaných limitů, tj. nebudou se obci zvyšovat náklady na svoz atd. Ano, záleží na jednotlivostech.

Shrnutí závěrem:
1. Třiďte, aby co nejméně odpadu končilo v popelnicích.

2. Pamatujte, že odpad, který nevznikne, nikoho nic nestojí, proto
– neplýtvejte (kupujte, jen co opravdu potřebujete, nevyměňujte funkční věci za nové,…)
– jednorázové produkty nakupujte co nejvíce eko (v dřevěném nebo papírovém provedení místo plastového apod.)
– pokud to jde, nakupujte bez obalu
– kompostujte

Na webových stránkách obce Synkov-Slemeno budou veškeré informace o odpadovém hospodářství zveřejněny, tj. zprávy, které dostáváte v letácích, metodika, jak třídit, do budoucna i statistiky.