Motivační dopis odpady 2

Vážení občané,
1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb..
Jak už jsme avizovali dříve, pro obec to znamená mnoho nových úkonů s ohledem na povinnost dodržení nastavených minimálních limitů na podíl vytříděného recyklovatelného odpadu a na množství svezeného směsného odpadu (popelnice + objemný).

ŘÍKÁ SE KORUNKA KE KORUNCE, TADY BUDE PLATIT KILO KE KILU.

Pro rok 2021 platí následující:
Nejvíce 200 kg směsného odpadu na občana ročně, pak bude obec platit skládkovací poplatek ve výši 500 Kč/t. Když limit překročíme, budeme platit skládkovací poplatek ve výši 800 Kč/t.
Možná vám to přijde nereálné, ale 200 kg nemáme tak vzdálených. Výsledek r. 2019 činí 224 kg, r. 2020 237 kg. Takže si lehce spočítáte, kolik stačilo „ubrat“ např. v r. 2020 ke splnění pomyslného limitu. Nečekejte tedy na éru čipovaných popelnic a snažte se produkovat co nejméně odpadu, případně více třídit, již dnes. Už se to totiž sčítá !!!
Motivací vám budiž výše uvedený limit, který pokud nepřekročíme, mohou zůstat náklady na svoz směsného odpadu ve stávající výši. Čipované popelnice pak dají přehled o tom, kolik jednotlivé domácnosti produkují zbytkového odpadu a i to může být zohledněno v platbě za svoz příští rok.
Žádáme vás, abyste si nechali očipovat jen jednu popelnici na domácnost, i to vás povede ke snížení produkce odpadů. Pokud se stane, že objem popelnice nebude stačit, lze vedle postavit pytel.

O termínech nadcházejících změn (čipování, odběr nádob na plasty) vás budeme informovat prostřednictvím sms informační služby (návod pro případnou registraci najdete na webových stránkách obce www.synkov-slemeno.cz v odkazu DOKUMENTY).

Za zastupitelstvo obce Synkov-Slemeno

Vítězslav Kapčuk (starosta)